Biografia bł Adolfia Kolpinga
 
 
 

Zarząd

Dziennik Polski

20 lat dzieła księdza Jancarza

Rozmowa z ROBERTEM PRUSAKIEM, przewodniczącym Stowarzyszenia Rodzina . A. Kolpinga w Luborzycy

 

- Religijność, postawa obywatelska czy patriotyzm nie wszędzie dziś w modzie.

 

- Właśnie. Ale mimo to, chcemy wzorując się na patronie błogosławionym Adolfie Kolpingu, nieść ludziom pomoc i innych angażować w dzieło samopomocy. Misją dzieła Kolpinga jest kształtowanie właściwych postaw w każdym kraju, gdzie działają rodziny Kolpinga.

Oczywiście nie możemy porównywać współczesnych czasów z epoką z połowy XVIII wieku, kiedy w bardzo trudnych czasach ksiądz Kolping bronił praw robotników, bezrobotnych oraz ubogiej ludności. Jednak nadal jest potrzeba pomagania innym i jest wiele obszarów oraz możliwości pożytecznej działalności w życiu społecznym zwłaszcza środowisku lokalnym.

 

- W Luborzycy dzieło to rozpoczął w 1989 r. ks. Kazimierz Jancarz, ówczesny proboszcz parafii. Wcześniej znany działacz opozycji, duszpasterz robotników w stanie wojennym w parafii w Mistrzejowicach w Nowej Hucie.

 

- Jego pragnieniem, oprócz wielu innych przedsięwzięć, było powołanie Stowarzyszenia Katolików Świeckich - Rodzina Kolpinga. Powstało ono w 1992 roku przy pomocy księdza Kazimierza Hoły. Stowarzyszenie pod przewodnictwem księdza Jancarza prowadziło różnorodną działalność, organizowało kursy komputerowe, językowe, wspierało rozwój tradycyjnego rzemiosła jak hafciarstwo i dziewiarstwo. Ważne miejsce w działalności Stowarzyszenia zajmowały tradycja i kultura. Dlatego wiele uwagi poświęcało ono folklorowi. Przy naszym Stowarzyszeniu powstał zespół folklorystyczny, czynna była też wypożyczalnia książek i kaset wideo o tematyce religijnej oraz działające do dziś Kino Religijne. Bardzo aktywną działalność, przerwała nagła śmierć księdza Jancarza. Przywrócił ksiądz Stanisław Bogacz, następny proboszcz parafii.

 

- Jak Stowarzyszenie finansuje swoją działalność?

 

- Pozyskujemy unijne dotacje na różne projekty, prowadzimy działalność gospodarczą.

 

- Rozumiem, że macie się dziś czym pochwalić?

 

- Nie sposób jest wymienić wszystkich dokonań w ciągu 20 lat istnienia. Zrealizowaliśmy wiele projektów, a inne sa w trakcie realizacji. Przy pomocy Związku Centralnego Dzieła Kolpinga w Polsce i ogromnym nakładzie pracy społecznej członków Rodziny Kolpinga w Luborzycy, w 1996 roku został zaadaptowany budynek Liceum Gospodarczego na Dom Spotkań i Formacji im. Księdza Kazimierza Jancarza. Stał się on ważnym miejscem dla całego dzieła Kolpinga w Polsce.

Mając już dobre warunki lokalowe, rozpoczęliśmy nowy etap w naszej działalności kulturalnej.

Autorką wielu poczynań była nieżyjąca już Celina Muszyńska, która dotarła do nas za sprawą naszej członkini Józefy Kalemby, poetki ludowej. Wymienię tylko przedstawienie "Luborzyca w drodze do Betlejem", widowisko "Kosynierzy", programy poświęcone Janowi Pawłowi II, jasełka "Z Białym Pasterzem do Betlejem". Występowaliśmy przed mieszkańcami Luborzycy, Więcławic, Goszczy, Krze-szowic. Ponadto organizowaliśmy przedstawienia dla emerytów i rencistów z naszej gminy, byliśmy w klubie emeryta "Jędruś" w Nowej Hucie, Domu Pomocy Społecznej im. Helclów w Krakowie.

 

- Watykanu też nie ominęliście...

 

- To prawda. Dostąpiliśmy zaszczytu spotkania z Janem Pawłem II w Watykanie. Wtedy też złożyliśmy obietnicę, że będziemy kontynuować dzieło teatralne nawiązujące do tradycji Teatru Rapsodycznego, założonego podczas okupacji w Krakowie przez Karola Wojtyłę i Mieczysława Kotlarczyka. Obietnicy dotrzymaliśmy i następstwem tej wizyty było powstanie Teatralnego Centrum Wartości i Pojednania "Theatrum Mundi" imienia Mieczysława Kotlarczyka. Od tamtej pory, udało nam się przygotować około trzydziestu spektakli oraz cykl utworów poświęconych Ojcu Świętemu. Nagraliśmy słuchowisko "Natchnienie trudnego dobra - wspomnienia robotników Zakładów Chemicznych Solvay". Rzecz jest o Korolu Wojtyle i dzieje sie podczas okupacji.

 

- Nie tylko sztuką człowiek żyje. Codzienność wymaga, by nadążać za nowoczesnym światem i nie bać sie zmian.

 

- Dlatego utworzyliśmy Centrum Porad Prawnych dla osób, których nie jest stać na odpłatne konsultacje z prawnikami. Zrealizowaliśmy projekt szkolący ludzi w instalacjach kolektorów słonecznych "Ekomonter-nowy zawód". Współpracujemy ze Stowarzyszeniem "Korona Północnego Krakowa", przystąpiliśmy do tworzenia kolpingowskiej polsko-niemieckiej książki kucharskiej.

Rozpoczęliśmy wdrażanie projektu "Nie tacy straszni jak nas malują - Seniorzy dla Seniorów".

Jego celem jest wyszkolenie liderów z trzech miejscowości: Chełmek, Jadowniki, Luborzyca i utworzenie w nich Kolpingowskich Klubów Seniora.

 

Ewa Tyrpa - Dziennik Polski 


Wiadomości Lokalne

W sobotę 1 grudnia br. w Domu Kolpinga w Luborzycy odbyło się uroczyste spotkanie z okazji dwudziestolecia działalności Stowarzyszenia Rodziny Kolpinga w Luborzycy. Przypomnijmy w tym miejscu, inicjatorem założenia tej katolickiej organizacji w naszej gminie był proboszcz parafii w Luborzycy śp. ksiądz Kazimierz Jancarz , którego wspierał również niestety już nieżyjący śp. ksiądz Kazimierz Hoła. Luborzycki jubileusz Rodziny Kolpinga rozpoczął się od koncelebrowanej Mszy Świętej którą wspólnie odprawili: ksiądz Stanisław Bogacz były proboszcz parafii w Luborzycy, pełniący funkcję drugiego po śp. księdzu Kazimierzu Jancarzu Prezesa luborzyckiego Stowarzyszenia Rodziny Kolpinga, ksiądz kanonik Bogusław Zającproboszcz parafii w Prusach, ksiądz Ryszard Honkiszproboszcz parafii w Więcławicach, ksiądz Tadeusz Majcherproboszcz parafii w Luborzycy, ksiądz Józef LitwaPrezes Stowarzyszenia Rodziny Kolpinga w Krakowie, który podczas nabożeństwa wygłosił uroczystą homilię. Nabożeństwo uświetniły sztandary Związku Centralnego Dzieła Kolpinga w Polsce, a także Rodzin Kolpinga z Brzeska i Luborzycy. Po zakończonym nabożeństwie dalsza część rocznicowych uroczystości odbyła się w pobliskim Domu Kolpinga, siedzibie Stowarzyszenia. Rozpoczęła się ona od powitania obecnych tego dnia w Luborzycy członków Stowarzyszenia oraz zaproszonych Gości przez pana Roberta PrusakaPrzewodniczącego Stowarzyszenia Rodzina Kolpinga w Luborzycy, a od lata bieżącego roku pełniącego także funkcję Przewodniczącego Zarządu Związku Centralnego Dzieła Kolpinga w Polsce. Wśród Gości obecni byli m. in.: Wójt Gminy KocmyrzówLuborzyca pan Marek Jamborski, Przewodnicząca Rady Gminy pani Małgorzata Doniec, Dyrektor Banku Spółdzielczego w Kocmyrzowie pani Sabina Sitko, Dyrektor Gimnazjum w Luborzycy pan Czesław Święch, przedstawiciele organizacji pozarządowych: Stowarzyszenia Korona Północnego Krakowa z jego Prezesem panem Piotrem Adamczukiem na czele, Stowarzyszenia „Pełna Chata”, które reprezentowali państwo Elżbieta i Leszek Hincowie, Stowarzyszenie „Szansa” z kierującą jego działalnością panią Anną Kramarz, przedstawicielki Stowarzyszenia „KOLIBABY”, Gminne Koło Związku Emerytów i Rencistów, które reprezentowała pani Aleksandra Bubak, Stowarzyszenia „Theatrum Mundi” z jego Prezesem panem Zbigniewem Osławskim na czele, któremu towarzyszyła pani Anna Osławskareżyser, współtwórca sukcesów scenicznych luborzyckiej Rodziny Kolpinga. Obecni w Luborzycy byli również przedstawiciele Zarządu Związku Centralnego Dzieła Kolpinga w Polsce w osobach pani Urszuli Trojańskiej, pani Grażyny Rzepki –Płachty, pana Józefa Pabiana, pana Michała Ptaka, a także Rodziny Kolpinga z Prus, reprezentowanej przez panią Lucynę Paos i pana Henryka Laskosza. Szczególnie serdecznie powitani zostali przez pana R. Prusaka założyciele Rodziny Kolpinga w Luborzycy panowie Edward Juszczyk, Józef Piekarczyk i Tadeusz Wcisło. Po wystąpieniu pana R. Prusaka miało miejsce szczególnie ważne tego dnia wydarzenie, jakim było podpisanie przez Wójta Gminy pana Marka Jamborskiego oraz Przewodniczącego Zarządu Związku Centralnego Dzieła Kolpinga w Polsce pana Roberta Prusaka aktu założycielskiego Kolpingowskiego Klubu Seniora w Luborzycy, którego siedziba będzie się mieścć w budynku luborzyckiej Szkoły Podstawowej. Wspomniany akt podpisany został w obecności założycielek Klubu pań: Anny Koperek, Marianny Jasiówki, Ireny Klimas, Ireny Rudzińskiej, Lucyny Paos i Janiny Scheib. Tuż po zakończeniu tej doniosłej uroczystości Wójt Gminy pan Marek Jamborski, a następnie przedstawiciele obecnych na spotkaniu organizacji współpracujących z luborzyckim Stowarzyszeniem Rodziny Kolpinga złożyli na ręce pana Roberta Prusaka serdeczne gratulacje i podziękowania za dotychczasową działalność kierowanej przez niego organizacji oraz życzenia jej dalszego rozwoju i sukcesów w podejmowanych działaniach. Podczas spotkania w Luborzycy wszyscy na nim obecni mogli dokładnie zapoznać się z działalnością i osiągnięciami Rodziny Kolpinga, dzięki multimedialnym prezentacjom szczegółowo obrazującym dwadzieścia lat jej działalności zarówno w aspekcie społecznym jak i artystycznym oraz znakomitemu występowi artystycznemu zaprezentowanemu na zakończenie spotkania przez zespół artystyczny, który tworzą członkowie Rodziny Kolpinga.

 

red. J. Kozik "Wiadomości Lokalne" Gminy Kocmyrzów-Luborzyca 


Dziennik Polski

„Klub Seniora na 20-lecie Rodziny Rodzina Kolpinga. Przy Stowarzyszeniu Rodzina . A. Kolpinga w Luborzycy (gm. Kocmyrzów-Luborzyca) powstał Kolpingowski Klub Seniora z siedzibą w miejscowej Szkole Podstawowej

Klub Seniora założyły: Marianna Jasiówka, Irena Klimas, Anna Koperek, Irena Rudzińska, Lucyna Paos oraz Janina Scheib. Odpowiednią umowę o powstaniu Kolpingowskiego Klubu Seniora podpisali z miejscowymi seniorkami Robert Prusak, przewodniczący Związku Centralnego Dzieła Kolpinga w Polsce oraz wójt gminy, Marek Jamborski

- Seniorzy to nie babcie i prababcie, ale ludzie z ogromnym bagażem doświadczeń, talentów i wiedzy z której można wiele czerpać - mówiła Marianna Jasiówka.

Wszystkie panie wzięły udział w warsztatach, przygotowujących je do działania w KKS-ie. Zajęcia odbywały się w ramach projektu "Nie tacy straszni jak nas malują - Seniorzy dla Seniorów" z Programu Operacyjnego Funduszu Inicjatyw Obywatelskich. KKS powstały też w Chełmku i Jadownikach.

Umowę podpisano w sobotę podczas obchodów 20-lecia założenia Stowarzyszenia Rodzina . A. Kolpinga w Luborzycy, gdzie przyjechali przedstawiciele Rodzin z całej Polski, a także zaprzyjaźnionych organizacji, m.in. "Korony Północnego Krakowa", z którą luborzycka Rodzina Kolpinga wdrażała projekt "Ekomonter - nowy zawód".

- W Polsce i za granicą propagujecie kulturę i promujecie luborzycką ziemią. Jesteście perełką, ludźmi, którzy nie siedzą w domu, ale biorą sprawy w swoje ręce - wójt Jamborski gratulował Stowarzyszeniu aktywnej działalności, a Józefa Kalemba, lokalna poetka ludowa, wierszem wspomniała o jubileuszu.

Przypomnijmy, że Stowarzyszenie założył ksiądz Kazimierz Jancarz, ówczesny proboszcz luborzyckiej parafii. Po jego śmierci dzieło, także jako prezes, kontynuował proboszcz ksiądz Stanisław Bogacz, a obecnie jego następca, ksiądz Władysław Ulmaniec.

Stowarzyszenie zajmuje się wieloma dziedzinami, m.in. teatralną, poradnictwem prawnym, podnoszeniem kwalifikacji dla osób bezrobotnych.

 

Ewa Tyrpa


Galeria zdjęćNapisz do naswww.kolping.pl

PROJEKT STRONY - eurohost /Pokoje gościnne Kraków