Biografia bł Adolfia Kolpinga
 
 
 

Zarząd

Członkowie

1.         ADAMSKA KRYSTYNA

2.         BARAŃSKA DANUTA

3.         BARTOSZEK  MARIA

4.         BARTOSZEK  EUGENIUSZ

5.         BIAŁKO  STANISŁAW

6.         BORUCZKOWSKI   JAROSŁAW

7.         BROŚ BOGDAN

8.         CHROMNIAK  IRENA

9.         CIEPIELA  JANINA

10.       CIEPIELA  JANUSZ

11.        JANCZYK  TERESA

12.       KACZMARCZYK HALINA

13.       KACZMARCZYK  JÓZEF

14.       KACZMARCZYK  PIOTR

15.       KALEMBA  JÓZEFA

16.       KIECA  JANUSZ

17.       KLIMAS  IRENA

18.       KUMENDA  JANINA

19.       MINOR  MARIA

20.       PIENIĄŻEK  ALEKSANDRA

21.       PRUSAK KATARZYNA

22.       PRUSAK ROBERT

23.       RUDZIŃSKA IRENA

24.       SCHEIB JANINA

25.       PIOTR KUSPYS

26.       BARBARA URBANIK

27.       ADAM URBANIK

28.       MARIANNA JASIÓWKA

 

 

CZŁONKOWIE HONOROWISYMPATYCY  I  PRZYJACIELE

 

Marek Jamborskiwójt Gminy Kocmyrzów-Luborzyca

Anna Osławskareżyser

Lucyna i Władysław PaosRodzina Kolpinga  PRUSY


o Nas


Historia  

 

Kiedy w roku 1989 parafię w Luborzycy objął ks. Kazimierz Jancarz, jego pragnieniem, oprócz wielu innych kierunków działania, było powołanie Stowarzyszenia KatolickiegoRodzina Kolpinga, co też nastąpiło w 1992 roku przy wydatnej pomocy księdza Kazimierza Hoły. Stowarzyszenie prowadziło różnorodną działalność: organizowało kursy komputerowe i językowe, wspierało rozwój tradycyjnego rzemiosła takiego jak hafciarstwo i dziewiarstwo. Ważne miejsce w działalności Stowarzyszenia zajmowały kwestie tradycji i kultury. Stąd też wiele uwagi poświęcono folklorowi. Przy Stowarzyszeniu działała także wypożyczalnia książek i kaset wideo o tematyce religijnej, oraz Kino Religijne W celu pozyskiwania środków na realizację celów statutowych Stowarzyszenia i prowadzenia działalności charytatywnej Rodzina Kolpinga prowadzi także działalność gospodarczą. Prężną i różnorodną działalność Stowarzyszenia przerwała nagła śmierć Księdza Prezesa Kazimierza Jancarza. Gdy następny proboszcz Ksiądz Stanisław Bogacz objął opiekę nad Stowarzyszeniem, zostając jego prezesem, działalność Stowarzyszenia znów weszła na drogę rozwoju. Akcentując krzewienie tradycji polskiej w ramach Stowarzyszenia utworzyliśmy zespół folklorystyczny. W 1995 roku zespół zaprezentował się z pięknym wieńcem i przyśpiewkami ludowymi na dożynkach wojewódzkich w Krakowie. Również w tym roku w grudniu kolędowaliśmy na Rynku krakowskim wraz z ówczesnymi władzami miasta. W 1996 roku, członkowie stowarzyszenia reprezentowalistrojach  krakowskich Polskę w czasie „Europejskich dni Kolpinga w Salzburgu”. Również w tym roku przy materialnej pomocy Związku Centralnego Dzieła Kolpinga w Polsce i ogromnym nakładzie pracy społecznej członków Rodziny Kolpinga w Luborzycy został zaadaptowany budynek liceum gospodarczego na Dom Spotkań i Formacji im. Ks. Kazimierza Jancarza. Na jesieni tego roku został on uroczyście otwarty i poświęcony przez Bpa. Kazimierza Nycza w obecności

 Ks. Prałata Heinricha Festinga –prezesa Generalnego Dzieła Kolpinga i licznych gości z kraju i zagranicy. Od tego momentu Budynek stał się ważnym miejscem nie tylko dla działalności społecznej i kulturalnej Rodziny Kolpinga, ale również dla całego Dzieła Kolpinga w Polsce. Wtedy także rozpoczęliśmy nowy etap w naszej działalności kulturalnej. Autorem i reżyserem naszych poczynań została Celina Muszyńskiego. Już w 1997 roku zaprezentowaliśmy szopkę bożonarodzeniową pt.: „Luborzyca w drodze do Betlejem”. Podobne przedstawienia o znaczeniu kulturalnym wystawialiśmy również w następnych latach. W 1998 roku było to widowisko Kosynierzy, dwa programy poświęcone Ojcu Świętemu Janowi Pawłowi II” i jasełkaz Białym Pasterzem do Betlejem”. W następnym roku podczas przeglądu twórczości o tematyce kościuszkowskiej przedstawienie to wyreżyserowane przez  Celinę Muszyńską zajęło I miejsce. W roku 2000 wystawiliśmy kolejne przedstawienie bożonarodzeniowe pod nazwą „Luborzyca kolęduje z Ojcem Świętym”. Występowaliśmy przed mieszkańcami Luborzycy, Więcławic, Goszczy, Krzeszowic. Ponadto organizowaliśmy przedstawienia dla emerytów i rencistów z naszej gminy, byliśmy w klubie emeryta „Jędruś” w Nowej Hucie, w zakładzie opieki społecznej im. Heclów w Krakowie. Prezentowaliśmy swój program kulturalny uczestnikom seminariów, które odbywały się w Domu Kolpinga. Za każdym razem, oprócz osobistej satysfakcji z występów otrzymywaliśmy wolne datki i nagrody za zdobyte miejsca. Przeznaczamy je na działalność społeczną i pomoc charytatywną mieszkańcom naszej parafii. W 1999 roku przekazaliśmy pomoc na rzecz dziewczynki, która wskutek wypadku samochodowego wymagała kosztownego leczenia medycznego i zakupu protezy. Zorganizowaliśmy także zabawę karnawałową dla dzieci, przygotowując dla nich drobne upominki świąteczne. Z tych środków także część przeznaczaliśmy na utrzymanie Domu Kolpinga.

W 2000 roku nasza grupa folklorystyczna otrzymała propozycję i zaproszenie od reżyser Anny Osławskiej do wzięcia udziału w inscenizacjiQuo Vadis- sceny z życia pierwszych chrześcijan”. Przedstawienie to graliśmy kilkakrotnie w Krakowie. Z misterium tym wystąpiliśmy trzykrotnie w Rzymie.

 Dostąpiliśmy także zaszczytu spotkania z Ojcem Świętym Janem Pawłem II podczas   audiencjiw Watykanie. Wtedy też złożyliśmy obietnicę, że będziemy kontynuować Dzieło teatralne nawiązujące do tradycji Teatru Rapsodycznego, założonego przez Karola Wojtyłę i Mieczysława Kotlarczyka podczas okupacji w Krakowie.

              Obietnicy dotrzymaliśmy, bowiem,następstwem tej wizyty było powstanie    Stowarzyszenia  „Centrum wartości i pojednania  THEATRUM  MUNDI  im. Mieczysława Kotlarczyka , w którym uczestniczymy jako współzałożyciele i aktorzy w ramach Sceny Ludowej.

 Od tamtej pory, udało nam się zrealizować  wiele spektakli,  

Na swoim koncie mamy ok. 30 premier- spektakli śpiewno –muzycznych

Oraz osobny cykl utworów poświęconych osobie Ojca Św. Jana Pawła II-

W tym słuchowisko radiowe oraz Film w produkcji polsko –niemieckiej

Zrealizowaliśmy też wiele projektów międzynarodowych z parteramiUni Europejskiej

swoim dorobku  mamy kilkanaście wyjazdów zagranicznych z naszymi programami:

Byliśmy w Niemczech, w Austrii, we Francji, we Włoszech, na Litwie, na Ukrainie,

na Węgrzech, w Norwegii.

 

Przez ostatnie lata zajmowaliśmy się także Domem Kolpinga. Dużo uwagi poświęcaliśmy promocji budynku i pozyskiwaniu indywidualnych klientów, grup wycieczkowych, pielgrzymek. W Domu Kolpinga organizowano także zielone szkoły, kursy językowe, warsztaty, szkolenia i seminaria. Ponadto uczyniliśmy z Domu obiekt przydatny dla społeczności lokalnej. Stał się on bowiem ośrodkiem organizowania ważnych spotkań rodzinnych, którymi przyjęcia z okazji chrztu dziecka, komunii, wesela oraz inne przyjęcia okolicznościowe.

W 2003 roku, przy reżyserskiej współpracy z Anną Osławską, nagraliśmy słuchowisko pt.: „Natchnienie trudnego dobra”.  Czyli wspomnienia robotników zakładów chemicznych Solvay – o Korolu Wojtyle. Kopia nagrania została przesłana wraz z życzeniami imieninowymi Ojcu Świętemu do Watykanu.

Również w roku 2003 zrealizowaliśmy projekt międzynarodowy pt. „Mosty Bożonarodzeniowe 2003”, który zaangażował do

Prasa o naszym jubileuszu

20 lat dzieła księdza Jancarza

Rozmowa z ROBERTEM PRUSAKIEM, przewodniczącym Stow. Rodzina . A. Kolpinga w Luborzycy

 

- Religijność, postawa obywatelska czy patriotyzm nie wszędzie dziś w modzie.

 

- Właśnie. Ale mimo to, chcemy wzorując się na patronie błogosławionym Adolfie Kolpingu, nieść ludziom pomoc i innych angażować w dzieło samopomocy. Misją dzieła Kolpinga jest kształtowanie właściwych postaw w każdym kraju, gdzie działają rodziny Kolpinga.

Oczywiście nie możemy porównywać współczesnych czasów z epoką z połowy XVIII wieku, kiedy w bardzo trudnych czasach ksiądz Kolping bronił praw robotników, bezrobotnych oraz ubogiej ludności. Jednak nadal jest potrzeba pomagania innym i jest wiele obszarów oraz możliwości pożytecznej działalności w życiu społecznym zwłaszcza środowisku lokalnym.

 

- W Luborzycy dzieło to rozpoczął w 1989 r. ks. Kazimierz Jancarz, ówczesny proboszcz parafii. Wcześniej znany działacz opozycji, duszpasterz robotników w stanie wojennym w parafii w Mistrzejowicach w Nowej Hucie.

 

- Jego pragnieniem, oprócz wielu innych przedsięwzięć, było powołanie Stowarzyszenia Katolików Świeckich - Rodzina Kolpinga. Powstało ono w 1992 roku przy pomocy księdza Kazimierza Hoły. Stowarzyszenie pod przewodnictwem księdza Jancarza prowadziło różnorodną działalność, organizowało kursy komputerowe, językowe, wspierało rozwój tradycyjnego rzemiosła jak hafciarstwo i dziewiarstwo. Ważne miejsce w działalności Stowarzyszenia zajmowały tradycja i kultura. Dlatego wiele uwagi poświęcało ono folklorowi. Przy naszym Stowarzyszeniu powstał zespół folklorystyczny, czynna była też wypożyczalnia książek i kaset wideo o tematyce religijnej oraz działające do dziś Kino Religijne. Bardzo aktywną działalność, przerwała nagła śmierć księdza Jancarza. Przywrócił ksiądz Stanisław Bogacz, następny proboszcz parafii.

 

- Jak Stowarzyszenie finansuje swoją działalność?

 

- Pozyskujemy unijne dotacje na różne projekty, prowadzimy działalność gospodarczą.

 

- Rozumiem, że macie się dziś czym pochwalić?

 

- Nie sposób jest wymienić wszystkich dokonań w ciągu 20 lat istnienia. Zrealizowaliśmy wiele projektów, a inne sa w trakcie realizacji. Przy pomocy Związku Centralnego Dzieła Kolpinga w Polsce i ogromnym nakładzie pracy społecznej członków Rodziny Kolpinga w Luborzycy, w 1996 roku został zaadaptowany budynek Liceum Gospodarczego na Dom Spotkań i Formacji im. Księdza Kazimierza Jancarza. Stał się on ważnym miejscem dla całego dzieła Kolpinga w Polsce.

Mając już dobre warunki lokalowe, rozpoczęliśmy nowy etap w naszej działalności kulturalnej.

Autorką wielu poczynań była nieżyjąca już Celina Muszyńska, która dotarła do nas za sprawą naszej członkini Józefy Kalemby, poetki ludowej. Wymienię tylko przedstawienie "Luborzyca w drodze do Betlejem", widowisko "Kosynierzy", programy poświęcone Janowi Pawłowi II, jasełka "Z Białym Pasterzem do Betlejem". Występowaliśmy przed mieszkańcami Luborzycy, Więcławic, Goszczy, Krze-szowic. Ponadto organizowaliśmy przedstawienia dla emerytów i rencistów z naszej gminy, byliśmy w klubie emeryta "Jędruś" w Nowej Hucie, Domu Pomocy Społecznej im. Helclów w Krakowie.

 

- Watykanu też nie ominęliście...

 

- To prawda. Dostąpiliśmy zaszczytu spotkania z Janem Pawłem II w Watykanie. Wtedy też złożyliśmy obietnicę, że będziemy kontynuować dzieło teatralne nawiązujące do tradycji Teatru Rapsodycznego, założonego podczas okupacji w Krakowie przez Karola Wojtyłę i Mieczysława Kotlarczyka. Obietnicy dotrzymaliśmy i następstwem tej wizyty było powstanie Teatralnego Centrum Wartości i Pojednania "Theatrum Mundi" imienia Mieczysława Kotlarczyka. Od tamtej pory, udało nam się przygotować około trzydziestu spektakli oraz cykl utworów poświęconych Ojcu Świętemu. Nagraliśmy słuchowisko "Natchnienie trudnego dobra - wspomnienia robotników Zakładów Chemicznych Solvay". Rzecz jest o Korolu Wojtyle i dzieje sie podczas okupacji.

 

- Nie tylko sztuką człowiek żyje. Codzienność wymaga, by nadążać za nowoczesnym światem i nie bać sie zmian.

 

- Dlatego utworzyliśmy Centrum Porad Prawnych dla osób, których nie jest stać na odpłatne konsultacje z prawnikami. Zrealizowaliśmy projekt szkolący ludzi w instalacjach kolektorów słonecznych "Ekomonter-nowy zawód". Współpracujemy ze Stowarzyszeniem "Korona Północnego Krakowa", przystąpiliśmy do tworzenia kolpingowskiej polsko-niemieckiej książki kucharskiej.

Rozpoczęliśmy wdrażanie projektu "Nie tacy straszni jak nas malują - Seniorzy dla Seniorów".

Jego celem jest wyszkolenie liderów z trzech miejscowości: Chełmek, Jadowniki, Luborzyca i utworzenie w nich Kolpingowskich Klubów Seniora.

 

Ewa Tyrpa - Dziennik Polski


Kolpingowski Klub Seniora

Klub Seniora na 20-lecie Rodziny Rodzina Kolpinga. Przy Stowarzyszeniu Rodzina . A. Kolpinga w Luborzycy (gm. Kocmyrzów-Luborzyca) powstał Kolpingowski Klub Seniora z siedzibą w miejscowej Szkole Podstawowej.

 

Klub Seniora założyły: Marianna Jasiówka, Irena Klimas, Anna Koperek, Irena Rudzińska, Lucyna Paos oraz Janina Scheib. Odpowiednią umowę o powstaniu Kolpingowskiego Klubu Sen

iora podpisali z miejscowymi seniorkami Robert Prusak, przewodniczący Związku Centralnego Dzieła Kolpinga w Polsce oraz wójt gminy, Marek Jamborski.

 

- Seniorzy to nie babcie i prababcie, ale ludzie z ogromnym bagażem doświadczeń, talentów i wiedzy z której można wiele czerpać - mówiła Marianna Jasiówka.

 

Wszystkie panie wzięły udział w warsztatach, przygotowujących je do działania w KKS-ie. Zajęcia odbywały się w ramach projektu "Nie tacy straszni jak nas malują - Seniorzy dla Seniorów" z Programu Operacyjnego Funduszu Inicjatyw Obywatelskich. KKS powstały też w Chełmku i Jadownikach.

 

Umowę podpisano w sobotę podczas obchodów 20-lecia założenia Stowarzyszenia Rodzina . A. Kolpinga w Luborzycy, gdzie przyjechali przedstawiciele Rodzin z całej Polski, a także zaprzyjaźnionych organizacji, m.in. "Korony Północnego Krakowa", z którą luborzycka Rodzina Kolpinga wdrażała projekt "Ekomonter - nowy zawód".

 

- W Polsce i za granicą propagujecie kulturę i promujecie luborzycką ziemią. Jesteście perełką, ludźmi, którzy nie siedzą w domu, ale biorą sprawy w swoje ręce - wójt Jamborski gratulował Stowarzyszeniu aktywnej działalności, a Józefa Kalemba, lokalna poetka ludowa, wierszem wspomniała o jubileuszu.

 

Przypomnijmy, że Stowarzyszenie założył ksiądz Kazimierz Jancarz, ówczesny proboszcz luborzyckiej parafii. Po jego śmierci dzieło, także jako prezes, kontynuował proboszcz ksiądz Stanisław Bogacz, a obecnie jego następca, ksiądz Władysław Ulmaniec.

 

Stowarzyszenie zajmuje się wieloma dziedzinami, m.in. teatralną, poradnictwem prawnym, podnoszeniem kwalifikacji dla osób bezrobotnych.

 

Ewa Tyrpa - Dziennik Polski


XX lecie RK Luborzyca

W sobotę 1 grudnia br. w Domu Kolpinga w Luborzycy odbyło się uroczyste spotkanie z okazji dwudziestolecia działalności Stowarzyszenia Rodziny Kolpinga w Luborzycy. Przypomnijmy w tym miejscu, inicjatorem założenia tej katolickiej organizacji w naszej gminie był proboszcz parafii w Luborzycy śp. ksiądz Kazimierz Jancarz , którego wspierał również niestety już nieżyjący śp. ksiądz Kazimierz Hoła. Luborzycki jubileusz Rodziny Kolpinga rozpoczął się od koncelebrowanej Mszy Świętej którą wspólnie odprawili: ksiądz Stanisław Bogacz były proboszcz parafii w Luborzycy, pełniący funkcję drugiego po śp. księdzu Kazimierzu Jancarzu Prezesa luborzyckiego Stowarzyszenia Rodziny Kolpinga, ksiądz kanonik Bogusław Zającproboszcz parafii w Prusach, ksiądz Ryszard Honkiszproboszcz parafii w Więcławicach, ksiądz Tadeusz Majcherproboszcz parafii w Luborzycy, ksiądz Józef LitwaPrezes Stowarzyszenia Rodziny Kolpinga w Krakowie, który podczas nabożeństwa wygłosił uroczystą homilię. Nabożeństwo uświetniły sztandary Związku Centralnego Dzieła Kolpinga w Polsce, a także Rodzin Kolpinga z Brzeska i Luborzycy. Po zakończonym nabożeństwie dalsza część rocznicowych uroczystości odbyła się w pobliskim Domu Kolpinga, siedzibie Stowarzyszenia. Rozpoczęła się ona od powitania obecnych tego dnia w Luborzycy członków Stowarzyszenia oraz zaproszonych Gości przez pana Roberta PrusakaPrzewodniczącego Stowarzyszenia Rodzina Kolpinga w Luborzycy, a od lata bieżącego roku pełniącego także funkcję Przewodniczącego Zarządu Związku Centralnego Dzieła Kolpinga w Polsce. Wśród Gości obecni byli m. in.: Wójt Gminy KocmyrzówLuborzyca pan Marek Jamborski, Przewodnicząca Rady Gminy pani Małgorzata Doniec, Dyrektor Banku Spółdzielczego w Kocmyrzowie pani Sabina Sitko, Dyrektor Gimnazjum w Luborzycy pan Czesław Święch, przedstawiciele organizacji pozarządowych: Stowarzyszenia Korona Północnego Krakowa z jego Prezesem panem Piotrem Adamczukiem na czele, Stowarzyszenia „Pełna Chata”, które reprezentowali państwo Elżbieta i Leszek Hincowie, Stowarzyszenie „Szansa” z kierującą jego działalnością panią Anną Kramarz, przedstawicielki Stowarzyszenia „KOLIBABY”, Gminne Koło Związku Emerytów i Rencistów, które reprezentowała pani Aleksandra Bubak, Stowarzyszenia „Theatrum Mundi” z jego Prezesem panem Zbigniewem Osławskim na czele, któremu towarzyszyła pani Anna Osławskareżyser, współtwórca sukcesów scenicznych luborzyckiej Rodziny Kolpinga. Obecni w Luborzycy byli również przedstawiciele Zarządu Związku Centralnego Dzieła Kolpinga w Polsce w osobach pani Urszuli Trojańskiej, pani Grażyny Rzepki –Płachty, pana Józefa Pabiana, pana Michała Ptaka, a także Rodziny Kolpinga z Prus, reprezentowanej przez panią Lucynę Paos i pana Henryka Laskosza. Szczególnie serdecznie powitani zostali przez pana R. Prusaka założyciele Rodziny Kolpinga w Luborzycy panowie Edward Juszczyk, Józef Piekarczyk i Tadeusz Wcisło. Po wystąpieniu pana R. Prusaka miało miejsce szczególnie ważne tego dnia wydarzenie, jakim było podpisanie przez Wójta Gminy pana Marka Jamborskiego oraz Przewodniczącego Zarządu Związku Centralnego Dzieła Kolpinga w Polsce pana Roberta Prusaka aktu założycielskiego Kolpingowskiego Klubu Seniora w Luborzycy, którego siedziba będzie się mieścć w budynku luborzyckiej Szkoły Podstawowej. Wspomniany akt podpisany został w obecności założycielek Klubu pań: Anny Koperek, Marianny Jasiówki, Ireny Klimas, Ireny Rudzińskiej, Lucyny Paos i Janiny Scheib. Tuż po zakończeniu tej doniosłej uroczystości Wójt Gminy pan Marek Jamborski, a następnie przedstawiciele obecnych na spotkaniu organizacji współpracujących z luborzyckim Stowarzyszeniem Rodziny Kolpinga złożyli na ręce pana Roberta Prusaka serdeczne gratulacje i podziękowania za dotychczasową działalność kierowanej przez niego organizacji oraz życzenia jej dalszego rozwoju i sukcesów w podejmowanych działaniach. Podczas spotkania w Luborzycy wszyscy na nim obecni mogli dokładnie zapoznać się z działalnością i osiągnięciami Rodziny Kolpinga, dzięki multimedialnym prezentacjom szczegółowo obrazującym dwadzieścia lat jej działalności zarówno w aspekcie społecznym jak i artystycznym oraz znakomitemu występowi artystycznemu zaprezentowanemu na zakończenie spotkania przez zespół artystyczny, który tworzą członkowie Rodziny Kolpinga.

 

red. J. Kozik "Wiadomości Lokalne" Gminy Kocmyrzów-Luborzyca


Galeria zdjęćNapisz do naswww.kolping.pl