Biografia bł Adolfia Kolpinga
 
 
 

Projekty

Seniorzy dla Seniorów

Projekt współfinansowany w ramach Programu Operacyjnego

Funduszu Inicjatyw Obywatelskich

realizowany przez

Związek Centralny Dzieła kolpinga w Polsce

 

 

"Nie tacy straszni jak nas malują

Seniorzy dla Seniorów"

 

Termin realizacji      czerwiec-grudzień 2012

 

Uczestnicy              

18 osób powyżej 50 r. ż. (po 6 osób z trzech małopolskich powiatów: brzeskiego, krakowskiego i oświęcimskiego)

 

Cel:  

wykształcenie liderów społecznych poprzez cykl warsztatów komputerowych i rozwoju osobistego (88 h), a następnie założenie trzech Kolpingowskich Klubów Seniora w Jadownikach, Luborzycy
i Chełmku z ofertą adekwatną do potrzeb społeczności lokalnych

 

Jakich osób poszukujemy?

 •   aktywnych, zaangażowanych społecznie
 •   otwartych na nowe wyzwania
 •  posiadających pomysł na założenie i rozwój Klubów Seniora
 •   lubiących podróżowanie
 •   pragnących poznać inne osoby zaangażowane społecznie
 •   z chęcią podejmujących działania w grupie
 •  pragnących poszerzyć swoją wiedzę w zakresie obsługi komputera i pracy z Internetem
 •   otwartych na wiedzę o sobie samych

 

Co oferujemy?

 • 40 h warsztatów komputerowych;
 • 48 h warsztatów rozwoju osobistego (mocne i słabe strony uczestnika, umiejętność pracy w grupie, rozwój umiejętności liderskich)
 • 10 h wsparcia trenera-coacha w zakładaniu Klubu Seniora
 • Weekendowe pobyty szkoleniowe w 4 miejscowościach Małopolski z bezpłatnym noclegiem i wyżywieniem
 • Uczestnictwo w zajęciach z młodzieżową grupą teatralną i warsztatach plastycznych z dziećmi z     Kolpingowskiej świetlicy
 • Wyjścia do kina i teatru w Krakowie

 

A ponadto:

 •   Miłą i twórczą atmosferę współpracy
 •   Pomoc w zakresie rozwoju osobistego
 •   Kreatywne spędzenie czasu w gronie aktywnych osób
 •  Wsparcie techniczne (dostęp do komputera, Internetu, materiały biurowe itp.)

Czego oczekujemy?

 • Aktywnego zaangażowania we wszystkie oferowane działania
 • Obowiązkowego uczestnictwa w 5 weekendowych blokach szkoleniowych:

·         21-22.07.2012 Kraków

·         18-19.08.2012 Jadowniki

·         14-16.09.2012 Luborzyca

·         06-07.10.2012 Chełmek

·                      27-28.10.2012 Kraków

 • Współpracy przy założeniu Kolpingowskich Klubów Seniora
 • Współpracy przy prowadzeniu podstrony internetowej SENIOR na portalu www.kolping.pl
 • Inicjowania nowych działań na rzecz seniorów w społecznościach lokalnych
 • Uczestnictwa w Senioriadzie w grudniu 2012 r. w Krakowie

 

Jak się zgłosić?

 • Wystarczy wypełnić ankietę motywacyjną dostępną u przedstawicieli Rodzin Kolpinga w Chełmku, Jadownikach lub Luborzycy do 20.06.2012;
 • Spośród kandydatów zostanie wybranych 18 osób (po 6 w każdej Rodzinie Kolpinga), które zostaną zaproszone na spotkania informacyjne (koniec czerwca 2012);

 

Wszystkie działania w ramach projektu BEZPŁATNE. Organizatorzy pokrywają koszty przejazdu, zakwaterowania, wyżywienia i szkolenia.

 

Zgłoś swoją kandydaturę już dziś!

 

 

Bliższych informacji udzielają:

 

Michał PtakKoordynator projektu

Tel. 12 418 77 77

mptak@kolping.pl

 

Dorota PietrzykAsystentka ds. szkoleń

Tel. 698 368 523

dpietrzyk@kolping.pl

 

Rodzina Kolpinga w Luborzycy:

Katarzyna Prusak tel.504 104 012 e-mail: kprusak@kolping.pl.

Janina Scheib tel.604 463 383 e-mail: jsheib@kolping.pl.


Projekty zrealizowane i aktualne

Rodzina Kolpinga z Luborzycy uczestniczyła w różnych projektach współfinansowanych przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznegorealizowała własny projekt „Ekomonter-nowy zawód” w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Korona Północnego Krakowa i Parafią w Więcławicach skierowany do osób które chciały poszerzyć swoje kompetencje zawodowe oraz nabyć umiejętności teoretyczne i praktyczne z zakresu  montażu kolektorów słonecznych, również projekt „Fundraising dla rozwoju kultury na obszarach wiejskich”. Byliśmy partnerem w projekcie realizowanym przez Stowarzyszenie Wspierające Rozwój Dzieci i Młodzieży „Szansa” działającym przy Gimnazjum w Luborzycy „Czysta energiaczyste środowisko”.

Braliśmy udział w projektach realizowanych przez Związek Centralny Dzieła Kolpinga w Polsce. Były to projekty  „Współpraca dla pracy” którego efektem było powstanie kilku „sieci” i tak powstała „Sieć Luborzycka” składająca się z kilku organizacji pozarządowych i parafii. Realizowany był również projekt „W dobrym kierunku - program na rzecz równych szans wśród najmłodszych” w wyniku którego powstała świetlica kolpingowska w której dzieci miały różne zajęcia plastyczne, kółko taneczne,  warsztaty językowe  oraz projekt „Reporterska ciekawość świata”, były tu warsztaty dziennikarskie, wyjazdy do radia, telewizji, redagowanie i wydawanie własnej gazetki. Uczestniczymy w projekcie skierowanym dla organizacji pozarządowych „Działamy Lokalnie i Profesjonalnie”, jest to projekt którego celem było powstanie m. in.  Lokalnego Centrum NGO Kolping w Luborzycy. W ramach projektu organizujemy doradztwo, inkubatory dla nowopowstałych NGOs, wsparcie techniczne, coaching, szkolenia z zakresu pisania wniosków, aplikowania o granty, planowania strategicznego, wystąpień publicznychksięgowości i realizowania oraz rozliczania projektów. Kolejnym trwającym jeszcze projektem jest projekt „Bliżej Obywatela - poradnictwo prawne i obywatelskie” realizowane  jako odpowiedź na wciąż rosnące zapotrzebowanie na bezpłatne porady prawne i obywatelskie, wśród obywateli, których nie stać na korzystanie płatnej pomocy prawnej. Efektem tego projektu jest powstanie m. in. Centrum Porad Prawnych i Obywatelskich w Kocmyrzowie-Luborzycy. Porady udzielamy bezpłatnie wszystkim osobom  które  nie prowadzą działalności gospodarczej, osobom które nie posiadają środków finansowych na korzystanie z płatnej pomocy prawnej,  osobom zamieszkałym na terenie powiatu: bocheńskiego, brzeskiego, krakowskiego, m. Kraków, nowotarskiego, olkuskiego, tarnowskiego, m. Tarnów, tatrzańskiego, wielickiego. Centrum przyjmuje we wtorki  i  środy w godz. 16.00 – 18 .00. Ostatnim naszym projektem który rozpoczął się w lipcu jest projekt „Nie tacy straszni jak nas malująSeniorzy dla Seniorów”. Celem projektu jest wyszkolenie liderów z trzech miejscowości: Chełmek, Jadowniki, Luborzyca i powstanie trzech Kolpingowskich Klubów Seniora. Kolpingowski Klubu Seniora mieści się w szkole podstawowej w Luborzycy. Seniorzy będą działali w różnych sekcjach, zależy to od nich samych i od tego jakie mają zainteresowania i pasje. Na początek spotykają się w każdą środę od 16.00 – 18.00.


"Nie bój się myszy"

 

Projekt "Nie bój się myszy realizowany  będzie od września do listopada 2014 r. Realizatorem jest Kolpingowski Klub Seniora przy udziale organizacji wspierajcej  RK Luborzyca.

Projekt jest współfinansowany ze środków otrzymanych z Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.

 

 W ramach projektu realizujemy kurs komputerowy w wymiarze 20 h zajęcia  odbywać się będą od 15 września dla  grupy seniorów składającej się z 15 kobiet i mężczyzn  z Gminy Kocmyrzów-Luborzyca,  które ukończyły 60 lat.

 

 

Program kursu obejmuje 3 moduły:

a) podstawy obsługi komputera,

b) podstawy obsługi prostych arkuszy tekstowych,

c) internet, komunikacja on-line, usługi w sieci.

Warsztaty odbywać się będą przez 10 tygodni po 2 godziny zegarowe (10 x 2h=20h). Sala komputerowa w której realizowany będzie kurs zanajduje się w Szkole Podstawowej w Luborzycy. Kurs odpowiada na ogromne potrzeby seniorów w zakresie wiedzy i umiejętności posługiwania się nowymi technologiami. Taki kurs jest ważny w aktywizacji seniorów ponieważ przeciwdziała e-wykluczeniu, zwiększa dostęp seniorów do usług świadczonych w internecie, do informacji publicznej on-line, do usług dnia codziennego, związanych np. z bankowością, ochroną zdrowia, ofertą kulturalna, komunikacją z członkami rodzin oraz ze środowiskiem lokalnym.

 

Koordynatorem projektu jest Marianna Jasiówka.

Wszelkie informacje i zgłoszenia  prosimy kierować na numery telefonów:

  605 351 323 lub  603 483 434


Galeria zdjęćNapisz do naswww.kolping.pl

PROJEKT STRONY - eurohost /Pokoje gościnne Kraków